Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto jatkokirjeistä U 5/2017vp, U 8/2017vp ja U 10/2017vp

Lausunto

Lausunto jatkokirjeistä U 5/2017vp, U 8/2017vp ja U 10/2017vp

30.5.2018

Maa- ja metsätalousvaliokunta Ympäristövaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua jatkokirjeistä U 5/2017vp, U 8/2017vp ja U 10/2017vp, jotka koskevat osaa EU:n puhtaan energian paketista.

MTK:lla ei ole huomautettavaa jatkokirjeeseen U 5/2017vp, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräsin olevan energian käytöstä (Uusiutuvan energian direktiivi). MTK yhtyy Suomen näkemykseen ja korostaa, että Suomen kansallisen tavoitteen saavuttamisen kannalta on tärkeää, että RED II:sta ei aiheudu merkittäviä rajoitteita bioenergian käytölle ja että kehittyneille biopolttoaineille asetetaan mahdollisimman aikaisin alkava erillinen alatavoite investointien kannustamiseksi. MTK huomauttaa, että esitetyt tuplalaskennat laskevat tosiasiallisesti kunnianhimon tasoa, eivätkä ole teknologianeutraali tapa edistää uusiutuvia. Tehokkaampaa edistämistä olisi luopua tuplalaskennoista.

MTK:lla ei ole huomautettavaa jatkokirjeeseen U 8/2017vp, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallintomalliasetukseksi; KOM (2016) 759 lopullinen.

MTK:lla ei ole huomautettavaa jatkokirjeeseen U 10/2017vp, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija