Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

17.8.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta esittää lausunto koskien em. lain muuttamista ja lausuu seuraavaa: 

Esityksessä ehdotetaan alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksua alennettavaksi nykyisestä kolmestakymmenestäyhdeksästä eurosta kahteenkymmeneen euroon. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

Suomen riistakeskuksen ylläpitämässä metsästäjärekisterissä on noin 370 000 metsästäjän tiedot. Rekisterissä olevista metsästäjistä noin 300 000 maksaa vuosittain riistanhoitomaksun. Maksaneiden joukossa on keskimäärin 8600 alle 18-vuotiasta. Metsästäjien keski-ikä on noin 50 vuotta. Metsästäjäkunnan ikääntyminen on pitkään tunnettu ongelma, joka johtuu osaltaan väestön ikärakenteen muutoksesta. Nykyistä kehityskulkua ei kuitenkaan voida pitää tyydyttävänä. 

Metsästäjien ikääntyminen on uhka metsästyskulttuurin jatkuvuudelle sekä myös laajemmin yhteiskunnan eri toiminnoille. Metsästäjät huolehtivat riistakantojen hallinnasta, mikä on ensiarvoisen tärkeää liikenne-, maa- ja metsävahinkojen rajoittamisen kannalta. Metsästäjät vastaavat myös riistanhoidosta sekä liikennevahingoissa loukkaantuneiden eläinten jäljittämisestä ja lopettamisesta. Jatkuvuuden turvaamiseksi nuorten metsästysharrastusta on tuettava nykyistä enemmän. 

MTK on erittäin huolestunut metsästäjäkunnan ikääntymisestä ja metsästäjien lukumäärän pienenemisestä lähivuosina. Jo lähitulevaisuudessa meillä on merkittävä riista- ja vahinkoeläinten kannansäätelyyn liittyvä riski aktiivimetsästäjien määrän laskiessa.  

MTK pitää esitystä erittäin tarpeellisena ja kannattaa esitettyä lakimuutosta. Nuorten metsästysharrastusta tulisi valtakunnallisesti edistää ja tukea myös muilla keinoin. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Juha Hakkarainen
metsäjohtaja

Timo Leskinen 
kenttäjohtaja