Sisältöjulkaisija

null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautitilan 148 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautitilan 148 §:n muuttamisesta

27.8.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maatalousyrittäjien sosiaaliturvaan kuuluu MYEL-eläkevakuutuksen lisäksi MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, jonka Mela myöntää samalla kun vahvistaa maatalousyrittäjälle MYEL-eläkevakuutuksen. Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus myös vapaaehtoisesti vakuuttaa työajan vahingot, jos pakollisen vakuuttamisen kynnys ei ylity. Mela myöntää myös vapaa-ajan tapaturmavakuutuksia. 

MTK pitää tärkeänä maatalousyrittäjien nykyistä MYEL- ja MATA- vakuutuksiin pohjaavaa sosiaaliturvaa. Sosiaaliturva ylläpitää ja vahvistaa maatalousyrittäjien sosiaalista kestävyyttä edellyttäen, että sosiaaliturvamaksut ovat kohtuullisia. Nykyinen MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus vastaa tähän haasteeseen vaikkakin lausuttavana olevan hallituksen esitysluonnoksen mukaan maatalousyrittäjien vakuutusmaksuihin esitetään noin 15 %:n korotusta. 

Maatalousyrittäjien työtapaturmavakuutusjärjestelmän rahoitusosuuksia on tarkistettu määrävuosin, ja edellinen tarkistus tehtiin 2009. Vuonna 2016 voimaan tulleen työtapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä uudistetun maatalousyrittäjien työtapaturmavakuutuslain valmistelun yhteydessä seuraava tarkistus nähtiin tarkoituksenmukaiseksi, kun uuden lainsäädännön mukaisista kokonaiskustannuksista on tiedot vähintään kahden vuoden ajalta.  

Maatalousyrittäjien työtapaturmavakuutuksen rahoitus on jaettu perusturvan osuuteen sekä lisäturvaan. Lisäturvan osuus katetaan maatalousyrittäjien vakuutusmaksuilla ja valtion rahoituksella. Vapaaehtoisen työajanvakuutuksen rahoitukseen valtio ei osallistu lisäturvaosuuden kautta. Vapaa-ajan vakuutukset rahoitetaan maatalousyrittäjien vakuutusmaksuilla.  

MTK pitää tärkeänä maatalousyrittäjän työn erityisluonteesta johtuen nykyistä pakollista maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta. Maatalous on hyvin tapaturma-altis toimiala. Eläinten kanssa työskentely, kasvukauteen liittyvien työhuippujen työkuormitus ja työkoneiden tuomat työturvallisuushaasteet aiheuttavat sen, että tapaturmien sattuu Melan tekemästä työturvallisuustyöstä huolimatta edelleen varsin paljon.  

Hallituksen esitysluonnos pohjaa Melassa tehtyihin laskelmiin. Esitysluonnoksen mukaan järjestelmän eri rahoittajien osuuksiin esitetään muutoksia siten, että perusturvan osuus pienenee ja lisäturvan osuus kasvaa. Muutokset johtuvat maatalouden rakennemuutokseen liittyvästä tilakoon kasvun tuomasta MYEL-työtulojen kasvusta ja ansioperusteisen sosiaaliturvan vahvistumisesta. Lisäksi sairausvakuutusjärjestelmän muutokset, ja se, että uudistetun MATAn myötä maatalousyrittäjille sattuneet vahingot tulevat aikaisempaa kattavammin korvausjärjestelmän piiriin nostaen korvausmenoa, lisäävät lisäturvan rahoitusosuutta. Esitysluonnoksessa arvioidaan kustannusten nousun tarkoittavan keskimääräiseen maatalousyrittäjän tapaturmavakuutusmaksuun noin kolmenkymmen euron nousua vuodessa. Muutokset esitetään tulemaan voimaan vuoden 2020 alusta. Seuraava tarkistus esitetään tehtäväksi 2029. 

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Maire Lumiaho 
lakimies 


Maire Lumiaho

lakimies

sosiaalipolitiikka, lomituspalvelut, tapaturmavakuutus, luopumistukiasiat, hyvinvointivaliokunnan sihteeri

+35820 413 2359