Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten käyviksi arvioiksi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten käyviksi arvioiksi

4.4.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa:

Asetuksessa säädetään eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista. Käytännössä käypiä arvoja tarvitaan riistavahinkolain nojalla peto- tai hirvieläinten aiheuttamista eläinvahingoista maksettavien korvausten määrittämisessä.

Riistavahinkolain 11 §:n mukaan riistaeläimen kotieläimelle ja muulle eläimelle aiheuttamasta vahingosta voidaan korvata enintään tapetun taikka vahingon takia lopetetun eläimen käypä arvo. Vahingoittuneen eläimen osalta voidaan korvata enintään eläinlääkintä-kustannuksia ja menetetyn tuoton arvoa vastaava määrä eläimen käypään arvoon asti. Lausunnolla olevassa asetuksessa määritellään korvausperusteina käytettävät eläinten käyvän arvot. Voimassa olevaan asetukseen muutoksia esitetään ainoastaan poroihin ja mehiläistalouteen liittyviin arvoihin ja lisäksi lajilistalle on lisätty mufloni ja teuraskili.

MTK pitää ensiarvoisen tärkeänä, että korvausten perusteena käytettävät arvot vastaavat todellisia eläinten arvoja. MTK esittää korvausarvoihin lisäksi seuraavia muutoksia:

Lihotussika (88 kg * 1,50 e/kg) 130 euroa

Emakko 500 euroa

Teuraslampaat 139 euroa

Sianlihan markkinahinnan muutokset aiheuttavat päivitystarvetta lihotussikojen ja emakon arvoihin. Teuraslampaiden korvausta tulee nostaa, koska yli 90 % lampaista myydään teuraskaritsoina, joille maksetaan lihan perushinnan lisäksi laatupalkkio. Tätä ei ole huomioitu nykyisissä korvauksissa. Teuraslampaan arvo muodostuu seuraavasti: Lihan arvo 81 euroa + raakataljan arvo 40 euroa + karitsan laatupalkkio 18 euroa. Lisäksi kaikkien eläinten korvauksiin tulisi lisätä raatojen hävittämisestä aiheutuvat keräily ja kuljetuskustannukset.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Juha Hakkarainen
metsäjohaja

Timo Leskinen
kenttäjohtaja