null Lausunto MMM asetus siemenseokset

Lausunto

Lausunto MMM asetus siemenseokset

23.8.2020

Asia: Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetukseen siemenseoksista

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusehdotuksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa. MTK:lla ei ole huomautettavaa maa- ja metsätalousministeriön asetukseen siemenseoksista. Ehdotetut muutokset ovat pääosin teknisiä muutoksia sekä asetuksen sanamuotojen ja muiden yksityiskohtien päivittämistä vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.

Helsingissä 13.8.2020

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Mika Virtanen

kasvinviljelyasiamies

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+35820 413 2468

+358400 544 728

aiheet: lausunnot