null Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2020 maksettavasta kansallisesta tuesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2020 maksettavasta kansallisesta tuesta

21.11.2019

Maa- ja metsätalousministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.  

Tukea on perusteltu muistiossa sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuusedellytysten ja viljelyhalukkuuden turvaamisella. EU:n sokerikiintiöiden poistuminen 1.10.2017 johti sokerituotannon kasvuun EU:n suurimmissa tuotantomaissa. Kasvanut tuotanto yhdessä maailmanmarkkinahintojen alhaisuuden kanssa johti valkosokerin hintojen voimakkaaseen laskuun EU:ssa. Tämän seurauksena sokerijuurikkaan hinta ja viljelyala ovat laskeneet rajusti Suomessa. Täysimääräinen sokerijuurikkaan kansallinen tuki on tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeä. 

MTK:lla ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ru

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Antti Lavonen 
kasvinviljelyasiamies