null Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

28.1.2021

Maa- ja metsätalousministeriö 

MTK ja SLC kiittävät mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.  

Tukea on perusteltu muistiossa sokerijuurikkaan tuotannon kannattavuusedellytysten turvaamisella ja Suomen ainoan sokeritehtaan raaka-aineen varmistamisella. Viime keväänä koronapandemia käänsi toipumassa olevat sokerin maailmanmarkkinahinnat uudelleen laskuun. Korona on aiheuttanut epävarmuutta myös sokerimarkkinoille. Vuosi sitten myös Euroopan valkosokerin hinnat olivat nousussa, mutta korona katkaisi lupaavan hintanousun. Sokerin hintatilanne heijastuu suoraan sokerijuurikkaan tuottajahintaan. Viljelyn kannattavuus on heikko, mikä näkyy tavoitetta alhaisempana viljelyalana. Mennyt kesä oli myös haasteellinen viljelyssä. Näiden seurauksena nykyisenkin viljelyalan ylläpitäminen voi olla vaikeaa. 

Juurikassokeria valmistavan Sucros Oy:n 80-prosenttisesti omistava Nordzucker on yhdenmukaistanut toimialasopimusehtoja kaikissa tuotantomaissaan. Tämä merkitsi siirtymistä tilahintajärjestelmään, jossa teollisuus huolehtii juurikkaiden puhdistuksesta, kuormauksesta ja rahdista 160 km asti vuonna 2020. Viljelijällä on vastuu huolehtia mm. tilan sisäisistä juurikkaiden kuljetuksista, auman- ja tiepohjien kunnostamisesta ja auman hoidosta. Näistä aiheutuu tietty kustannus kuljetusetäisyydestä riippumatta. Tämän pohjaosan päälle kuljetuksen omavastuu alkaa kasvaa 160 km ylöspäin käytännössä lineaarisesti. 

Säkylän tehtaan tuotantomäärä on jäänyt merkittävästi alle 100 000 tonnin tavoitteen viime vuosien aikana. Huolimatta pinta-alan kasvusta edellisvuodesta vuoden 2020 11 300 hehtaariin, jäi valkosokerin tuotantomäärä 67 500 tonniin. 100 000 tonnin tuotantotavoitteen saavuttamiseksi juurikkaan tuotantoalan olisi kasvettava vähintään 15 000-16 000 ha tasoon. Tähän tarvitaan kaikkia juurikkaan tuotantoalueita, mukaan lukien Uusimaa, Häme ja Pohjanmaa.  

Yllä mainittujen syiden takia on ensiarvoisen tärkeää, että sokerijuurikkaan kuljetustuki jatkuu täysimääräisenä ja sen maksuehdot sovitetaan muuttuneisiin reunaehtoihin. Kuljetustuen on ulotuttava koko maahan tehtaasta etäimpänä sijaitsevat sopimustuottajat mukaan lukien.  

MTK:lla ja SLC:llä ei ole muuten huomautettavaa asetusluonnokseen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Antti Lavonen

kasvinviljelyasiamies

erikoiskasviasiat, erikoiskasvivaliokunnan sihteeri, sokerijuurikas-, peruna- ja tärkkelysperunaverkoston sihteeri, sokerijuurikasneuvotteluryhmän sihteeri, perunan menekinedistäminen, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35820 413 2462

+35840 558 0512

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207