null Lausuntopyyntö ammatillisen perustutkinnon yhteisistä tutkinnon osista OPH-1667- 2021

Lausunto

Lausuntopyyntö ammatillisen perustutkinnon yhteisistä tutkinnon osista OPH-1667- 2021

27.5.2021

Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Yhteiset tutkinnon osat ovat kaikissa perustutkinnoissa samanlaiset. Nykyiset vastaavat tutkinnon osat ja niiden osa-alueet on uudistettu siten, että osaamistavoitteet on kuvattu aikaisempaa tarkemmin ja kaikissa osa-alueissa on yhtenäinen arviointikriteeristö.

MTK pitää ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien uudistamista yleisellä tasolla hyvänä. Se tuo tasalaatuisuutta yhtenäisten kriteeristöjen kautta. Haasteena on, miten opettajat tulkitsevat yhteisten opintojen tavoitteita kunkin alan opetukseen. Samanlaiset tavoitteet antavat väljyyttä, miten kukin tutkinnon osa sovelletaan eri aloihin.

MTK pitääkin tärkeänä, että tutkintojen uudistuksen myötä OPH käynnistää alakohtaisen oppimateriaalituotannon, jotta voidaan taata opetuksen laatu. Esimerkiksi vähälevikkisellä luonnonvara-alalla tämä on välttämätöntä, koska oppimateriaalia ei muutenkaan ole yhteisten tutkinnon osien opettamiseen. Yhteisten opintojen painoarvo ammatillisessa koulutuksessa on merkittävä jatko-opintojen kannaltakin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Susanna Aro

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto