null Lausuntona luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta

Lausunto

Lausuntona luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta

21.10.2021

Sosiaali-ja terveysministeriö

Lausuntona luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa seuraavaa:

Esityksellä toteutettaisiin kuntoutuskomitean ehdotuksia koskien työterveyshuollon velvoitteesta seurata ja arvioida toimenpiteiden toteutumista ja vaikutusta sekä työhön paluun toimintakäytäntöjä tukemaan kuntoutujan tarkoituksenmukaista paluuta työhön. Lisäksi valtioneuvoston asetukseen lisättäisiin aiemmin hyväksytyn työterveyshuoltolain muutoksen myötä ammattihenkilönä toimivien työfysioterapeuttien pätevyysvaatimuksien säätämiseksi.

MTK pitää tärkeinä asetusluonnoksessa olevia ehdotuksia, sillä ne nostavat esiin ja selkiyttävät työterveyshuollon tehtäviä työntekijän työssä selviytymisen edistämisessä ja kuntoutujan työhön paluun tukemisessa. Näiden osalta tärkeää on työkyvyn tuen prosessin alkaminen oikea-aikaisesti, monialainen yhteistyö sekä erilaisten palveluiden yhteensovittaminen.

Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ovat osa työterveyshuollon tehtäviä ja niin työpaikat kuin yrittäjät tarvitsevat niitä erityisesti työolosuhteiden kehittämisessä sekä työkykyriskien ja ongelmien ennaltaehkäisyssä. Muutoksella ehdotetaan lisättäväksi työterveyshuollolle velvoite antaa neuvontaa ja ohjausta myös työhön paluun järjestämiseen nykyisessä säännöksessä säädettyjen työterveysyhteistyön ja työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen lisäksi. MTK kannattaa ehdotettuja muutoksia, sillä niiden avulla voidaan lisätä työterveyshuollon toiminnan vaikuttavuutta sekä edistää työterveyttä ja työhyvinvointia.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Marja Tallavaara

asiantuntija, sosiaalipolitiikka

yleinen sosiaalipolitiikka, eläkevakuutus, työterveyshuolto

+35820 413 2357

+35840 501 2889

aiheet: lausunto