null Lausuntopyyntö luonnoksesta kansalliseksi pölyttäjästrategiaksi

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta kansalliseksi pölyttäjästrategiaksi

30.11.2021

Ympäristöministeriö

MTK on ollut mukana kansallisen pölyttäjästrategian valmistelutyössä. MTK haluaa nostaa esiin muutamia keskeisiä ajatuksia.

Pölyttäjien tila Suomessa koskettaa kaikkia kansalaisia ja pölyttäjien tilaan vaikuttaa toimet kaikissa elinympäristöissä. Pölyttäjien hyvinvointi on viime vuosina saanut laajaa julkisuutta ja asia kiinnostaa kansalaisia. Strategiassa yhtenä osa-alueena on tiedon lisääminen pölyttäjistä ja niiden olosuhteiden parantamisesta. Tiedon lisääminen ja jakaminen onkin MTK:n mielestä yksi keskeinen aisa, jotta pölyttäjät osataan ottaa paremmin huomioon eri sektoreiden jokapäiväisessä toiminnassa. Maatalous- ja metsäympäristöt ovat keskeisiä elinympäristöjä monille pölyttäjäryhmille. Elinvoimainen ja aktiivinen maa- ja metsätalous turvaa parhaiten pölyttäjien elinympäristöt. Esim. kukkivat sato- ja maisemakasvit viljelykierrossa sekä perinnebiotooppien hoito antavat ravintoa ja turvaavat pölyttäjien elinympäristöjä.

MTK katsoo, että pölyttäjien elinolosuhteiden parantamisessa tulee ensisijaisesti hyödyntää maanomistajille ja elinkeinoinharjoittajille vapaaehtoisia toimenpiteitä. Metsäympäristöissä keskeisessä osassa ovat etenkin HELMI- ja METSO-ohjelmien toimenpiteet. Maataloussektorilla tärkeitä välineitä ovat maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteet sekä HELMI-ohjelma. Toimenpiteillä tuetaan perinnebiotooppien.

Kansallinen pölyttäjästrategia sisältää esityksen kansallisen pölyttäjäseurannan järjestämisestä. MTK korostaa kattavan, luotettavan ja jatkuvan pölyttäjäseurannan merkitystä, jotta keskeisten pölyttäjäryhmien lukumäärää ja esiintymistä keskeisissä elinympäristöissä voidaan seurata ja kohdistaa tarvittavat toimenpiteet oikeisiin asioihin. Kattava seuranta on ainoa keino havaita mahdolliset muutokset pölyttäjien esiintymisessä. Seurannan rahoituksen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ilman seurantatuloksia on myös mahdotonta arvioida pölyttäjien elinolosuhteiden hyväksi tehdyn työn tuloksia eri elinympäristöissä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Mika Virtanen

kasvinviljelyasiamies

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+35820 413 2468

+358400 544 728

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto