null Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

21.10.2021

Eduskunta, maatalousjaosto

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Teema: Ruokaketjun kehittäminen ml. käynnissä olevat ohjelmat sekä luonnontuotealan edistäminen

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua valtion talousarviosta vuodelle 2022 ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Koronapandemian aika on osoittanut, että suomalainen ruokaketju kokonaisuudessaan on toimintavarma ja toimintakykyinen kaikissa olosuhteissa, myös haastavissa. Oman maan ruokaketjua tarvitaan kokonaisuutena jatkossakin, kotimaiseen alkutuotantoon ja jalostukseen kannattaa panostaa monipuolisesti ja valtakunnallisesti, kaikki tuotantosuunnat huomioiden.

Kotimaisen ruuan arvostus on poikkeusaikana noussut entisestään, kotimaista ruokaa halutaan myös julkisiin keittiöihin. Suomalaisen ruuan turvallisuuteen ja laatuun luotetaan. Tuottajan osuuden ruuan hinnasta tulee olla oikeudenmukainen ja vastata työpanosta sekä yrittäjän vastuuta. Poliittisella ohjauksella ja rahoituspäätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, että ruoka-ala nähdään houkuttavana osaamiselle, uusille yrittäjille ja innovaatioille jatkossakin. Suomalaisessa ruoassa on paljon vientipotentiaalia, sekä hyvissä tuotantotavoissa, että valmiissa, laadukkaissa ja vastuullisesti tuotetuissa tuotteissa. MTK kiittää elintarvikevientiin panostamisesta, ja odottaa panostusten parantavan myös ruuantuottajan asemaa ruuan arvoketjussa.

Koko ruokaketjun parissa toimii monia hankkeita, jotka tekevät erinomaista työtä. MTK näkee, että hankkeissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että niissä saadut hyvät opit ja käytännöt siirtyvät käytäntöön, ja jatkavat elämäänsä hankerahoituksen päätyttyä. Parhaista käytännöistä syntyy parhaimmillaan lisäarvoa ja hyötyä koko ruokaketjuun. Hankkeiden tulee olla ketteriä, käytännönläheisiä ja skaalautuvia.

Kansallinen luomustrategia julkaistiin tänä vuonna, jonka tarkoituksena on mm. vastata EU:n strategioiden vaatimuksiin sekä lisätä luomun kulutusta ja käyttöä Suomessa. Strategian kirjaukset antavat hyvän suunnan ja toimintatavat, joilla näihin tavoitteisiin päästään. MTK näkee, että on tärkeää löytää oikeat ja riittävät resurssit näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kotimaisen ruuan ja lähiruuan lisääminen julkisissa hankinnoissa vaatii osaamista sekä hankintapäättäjiltä, että hankintoihin ruokaa tarjoavilta tahoilta. Tuotannon ja ruuan tarjoilun välissä tarvitaan kekseliästä, tehokasta, ympäristöystävällistä ja resurssiviisasta elintarvikkeiden jatkojalostusta sekä tuotekehitystä. Jalostuksen ja tuotekehityksen kehittyessä on kuitenkin huolehdittava tasapuolisesta arvonlisän jakautumisesta tuottajille ja jalostavalle teollisuudelle. 

Lähiruuan suosiminen vahvistaa aina alueellista taloutta, tukee alueen ruokaketjua ja paikallista ruokakulttuuria. Hankintojen kaikkien osapuolten osaamista tulee kehittää, ja valmiuksia tehdä hyviä, hankintastrategiaa tukevia hankintoja, parantaa. Hankintaosaamisen parantaminen edistäisi mm. sitä, ettei lähiruuan tai tietyissä tuotteissa myös kaiken kotimaisen tuotannon sesonkeja, tai sitä, että kaikkea ei ole saatavilla ympärivuotisesti, enää nähtäisi hankinnan esteinä, vaan pikemminkin mahdollisuutena suunnitella ruokalistoja sesongin ja satokauden mukaisesti. Kaikkia näitä tavoitteita on mahdollista edistää talousarvioesityksen puitteissa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Heidi Siivonen

ruokamarkkina-asiantuntija, kuluttajatyö

+35820 413 2925

+35840 568 8802

aiheet: lausunto