null Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

31.1.2022

Ympäristöministeriö

Asian tausta ja valmistelu 

HE on valmisteltu virkatyönä YM:ssä. YM järjesti teemakohtaisia sidosryhmätilaisuuksia direktiivin täytäntöönpanon kannalta merkityksellisille sidosryhmille. Valmistelun etenemisestä tiedotettiin myös jätealan strategista yhteistyöryhmää ja muovitiekartan yhteistyöverkostoa. MTK katsoo, että tietoa on kertynyt hajanaisesti ja HE:n valmistelu olisi tarvinnut tätä tiiviimpää yhteistyötä myös MTK:n kanssa erityisesti pakkausten tuottajavastuukysymyksissä.


Airi Kulmala

asiantuntija

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358400 755 454

Mari Lukkariniemi

liha-asiantuntija

lihavaliokunnan, sika-, siipikarjanliha- ja kananmunaverkoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35840 171 9070

Satu-Marja Tenhiälä

asiantuntija

kansainväliset metsäasiat

+35820 413 2630

+35840 508 4477

aiheet: lausunto