null Lausuntopyyntö jatkuvan oppimisen sanasto VN/32564/2021

Lausunto

Lausuntopyyntö jatkuvan oppimisen sanasto VN/32564/2021

12.1.2022

Ministeriöt

Jatkuvan oppimisen sanastoa on aloitettu tekemään vuonna 2020 tukemaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisestä jatkuvan oppimisen digitaalisten palveluiden kehittämistä. Kehittämisen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukainen parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus.

Jatkuvan oppimisen uudistaminen edellyttää opetushallinnon ja työhallinnon välistä vuoropuhelua, ja sen mahdollistamiseksi puolestaan tarvitaan yhteisten käsitteiden määrittelyä, harmonisointia ja termeistä sopimista, siis terminologista sanastotyötä.

Yleiset kommentit käsitesanastosta

MTK pitää jatkuvan oppimisen sanaston laadintatyötä ansiokkaana ja laajana. Visualisointi helpottaa monimutkaisten käsitteiden riippuvuuksia. Sanasto kuvaa koko koulutusjärjestelmän hahmottamista, ei ainoastaan jatkuvan oppimisen sanastoa. Nykyisessä tilanteessa sanasto on välttämätön, mutta se herättää kysymyksen, onko koulutusjärjestelmästä tullut liian monimutkainen. MTK ehdottaa, että sanastotyö luo hyvän perustan, mutta sitä tulisi jatkaa ja tavoitella käsitteiden yhtenäistämistä ja yksinkertaistamista.

5 muun hallinnonalan kuin opetushallinnon koulutuslainsäädännössä säännelty koulutustoiminta

Sanastossa on esitetty muutama esimerkki eri toimialoilta. Maatalousalan koulutuksessa on pyritty sisällyttämään kaikki muun koulutuslainsäädännön säännelty koulutustoiminta tutkintojärjestelmään sisälle. Tällainen esimerkki on mm Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuista 19.3.2015/240, jossa määrätään maatalousyrittäjän ammattitaidosta tiettyjen aloitustukien saamiseksi.


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Susanna Kumpulainen

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138

aiheet: lausunto