null Lausunto valtioneuvoston asetukseksi juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetukseksi juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

7.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Juurikäävän leviämisen ehkäisemiseksi asetuksen 1 §:ää esitetään muutettavaksi niin, että kantokäsittelyvelvoite laajentuisi myös mäntyvaltaisille turvemaille eteläisessä Suomessa. Esitetty muutos vastaa lausuntokierroksella ollutta lakimuutosta.

MTK pitää kantokäsittelyvelvoitteen ulottamista mäntyvaltaisille turvemailla saadun tutkimustiedon pohjalta perusteltuna eikä MTK:lla ole esitykseen huomautettavaa

Maa- ja metsätalousuottajain Keskusliitto MTK ry


Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 413 3701

+35840 502 6810

Lea Jylhä

metsäasiantuntija

metsälainsäädäntö, metsien sertifiointi, metsäympäristö

+35820 413 2486

+35840 848 8081

aiheet: lausunto