null Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

2.2.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetuksen muutosesityksistä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

MTK kannattaa sekä esitystä maatalouden rakennetukilain 18 §:n 1 momentin mukaan valtiontakauksen enimmäismäärän korottamista nykyisestä 80 miljoonasta eurosta 110 miljoonaan euroon että ensimmäisen momentin täsmennystä. Ottaen huomioon maatalouden investointitilanne tämänhetkisessä toimintaympäristössä, muutosta voidaan pitää riittävänä EU:n maatalouspolitiikan ns. siirtymäkaudelle kattaen vuodet 2021 ja 2022.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, politiikka

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+35820 413 2415

+35840 546 6675

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto, lausunnot