null Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahinkolautakunnan suoritteista vuonna 2022 perittävistä maksuista

Lausunto

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahinkolautakunnan suoritteista vuonna 2022 perittävistä maksuista

5.11.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto maa- ja metsätalousministeriön valmistelemasta asetusehdotuksesta.

Ministeriön ehdotus säilyttää porovahinkolautakunnan suoritteista perittävät maksut ennallaan on perusteltu ottaen huomioon lautakunnan hyvin lyhyen toiminta-ajan. Lautakunta on käsitellyt vasta muutamia asioita, joten kokemusperäistä tietoa asiasta on luonnollisesti kertynyt niukalti. Samasta syystä voidaan pitää perusteltuna myös ministeriön ehdotusta säätää asetus yksivuotisena.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167

Vesa Malila

Järjestöjuristi

Järjestön sääntöasiat, järjestölliseen toimintaan ja yhdistysten jäsenyyksiin liittyvä juridinen tuki

+35820 413 2424

+35840 500 0878

aiheet: lausunto