null Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2021/2022 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2021/2022 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

6.3.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto maa- ja metsätalousministeriön laatimasta asetusluonnoksesta.

Pyydettynä lausuntona MTK ilmoittaa, että asetusluonnoksen mukainen porokohtainen enimmäistuki poronhoitovuodelle 2021/2022 on hyväksyttävä ministeriön muistiossa esitetyllä tavalla.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Vesa Malila

lakimies

maaseutuyrittäjyys, maaseutupolitiikka

+35820 413 2424

+35840 500 0878

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto, lausunnot