null Lausunto porovahinkolautakunnan mahdollisesta kokoonpanosta

Lausunto

Lausunto porovahinkolautakunnan mahdollisesta kokoonpanosta

11.3.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto maa- ja metsätalousministeriön valmistelemasta porovahinkolautakunnan kokoonpanosta.

MTK pyytää ministeriötä nimitystä harkitessaan vielä kiinnittämään huomiota lautakunnan jäsenten kykyyn arvioida maataloudelle aiheutuneita vahinkoja. Lautakunta arvioi virkavastuulla maa- ja metsätalouteen liittyviä tosiseikkoja, lähinnä maataloudelle aiheutuneiden vahinkojen ja haitan määrää. Ilman jäsentensä riittävää maa- ja metsätalouden osaamista lautakunta ei voi antaa luotettavia arvioita maatalouteen kohdistuneista vahingoista.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Vesa Malila

lakimies

maaseutuyrittäjyys, maaseutupolitiikka

+35820 413 2424

+35840 500 0878

Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

+35820 413 2340

+35850 341 3167

aiheet: lausunto, lausunnot