null Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta

7.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Metsätuholain muutokseen liittyvällä asetuksen muutoksella nykyisestä B-alueesta liitettäisiin A-alueeseen Satakunta, Pirkanmaa, Etelä-Savo ja osia Keski-Suomesta, PohjoisSavosta ja Pohjois-Karjalasta, jolloin näillä alueilla poiskuljettamisen määräajaksi tulisi 15.7. Esitetty aluejaon muutos vastaa lakimuutoksen lausuntokierroksen yhteydessä esitettyä. Esitetyt muutokset perustuvat pääosin metsätuholain arvioinnin ja arvioinnin jatkoselvityksen (METULA) tuloksiin nykyisen lain säädösten toimivuudesta ja ottavat huomioon tarpeen ennakoida metsätuhoriskin kasvu.

MTK pitää esitettyä muutosta perusteltuna eikä MTK:lla ole esitykseen huomautettavaa. Kirjanpainajatuhojen seurantaa tulee jatkaa edelleen ja seurannan perusteella arvioida, onko poiskuljettamisen määräaikoja tarve tarkistaa ilmaston lämmetessä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Lea Jylhä

metsäasiantuntija

metsälainsäädäntö, metsien sertifiointi, metsäympäristö

+35820 413 2486

+35840 848 8081

Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 413 3701

+35840 502 6810

aiheet: lausunto