null Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2022 maksettavasta kansallisesta tuesta

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2022 maksettavasta kansallisesta tuesta

29.11.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.

Tukea on perusteltu muistiossa sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuusedellytysten ja viljelyhalukkuuden turvaamisella. EU:n sokerin kiintiöjärjestelmän poistuminen syksyllä 2017 johti rajuun sokerin ja sokerijuurikkaan hintojen laskuun. Sen seurauksena myös Suomessa viljelyala on laskenut alle tason, joka Säkylän juurikassokeritehtaan kapasiteetin hyödyntämisen näkökulmasta olisi optimaalista. Korona-pandemia on lisäksi aiheuttanut epävarmuutta markkinoilla. Vuoden 2021 aikana maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun. Täysimääräinen sokerijuurikkaan kansallinen tuki on tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeä.

MTK:lla ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Antti Lavonen

kasvinviljelyasiamies

erikoiskasviasiat, erikoiskasvivaliokunnan sihteeri, sokerijuurikas-, peruna- ja tärkkelysperunaverkoston sihteeri, sokerijuurikasneuvotteluryhmän sihteeri, perunan menekinedistäminen, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35820 413 2462

+35840 558 0512

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto