null Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta

Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta

5.5.2021

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää kunnioittaen seuraavaa:

Maatalous- ja puutarha-alan sekä muiden maaseutuelinkeinojen yritykset työllistävät vuosittain mm. yli 15 000 ulkomaalaista kausityöntekijää. Yrittäjillä ei ole ollut vaihtoehtoja, kotimaista työvoimaa näihin töihin ei ole saatavissa. Monet maaseutuelinkeinot ovat kotimaisen työvoimatarjonnan puuttuessa lähes kokonaan ulkomaalaisen työvoiman varassa. Sen vuoksi työperäisen maahanmuuton edistäminen sekä muukin ulkomaalaisen työvoiman liikkuvuuden ja käytön edistäminen on maaseutuelinkeinojen kannalta hyvin tärkeää. Luonnollisesti haluamme järjestönä olla osaltamme varmistamassa sitä, että tämä tapahtuu voimassa olevien lakien ja työehtosopimusten edellyttämällä tavalla.

Pyydettynä lausuntona MTK toteaa ehdotetun valtioneuvoston asetuksen olevan perusteltu ja odottaa voivansa myöhemmin nimetä edustajansa neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan kokoonpanossa odotamme elinkeinoelämän järjestöjen olevan edustettuna vähintäänkin aikaisemman käytännön mukaisesti.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Vesa Malila

Järjestöjuristi

Järjestön sääntöasiat, järjestölliseen toimintaan ja yhdistysten jäsenyyksiin liittyvä juridinen tuki

+35820 413 2424

+35840 500 0878

aiheet: lausunto, lausunnot