null Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta vn/24935/2021

Lausunto

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta vn/24935/2021

8.10.2021

Valtioneuvosto

Asetuksessa ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta määräaikaisesti ajalla 1.1.2022–31.12.2024 siten, että asetuksen 19 §:ää muutetaan niin, että työnantajalle maksettavassa koulutuskorvauksessa otetaan korottavana tekijänä huomioon, jos oppisopimuskoulutuksessa oleva on alle 20-vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa.

MTK pitää kannatettavana, että etsitään keinoja oppisopimuskoulutuksen edistämiseen koulutuskorvauksen lisäämisellä. Oppisopimuskoulutus on varsin vähän käytetty maa- ja metsätalousyrityksissä. Koulutuskorvauksen korotus saattaisi edistää oppisopimuskoulutuksen suosiota myös luonnonvara-alalla. Koulutuskorvaus olisi tervetullut kokeilu myös koulutussopimusta ja työssäoppimista käytettäessä.

Asetusluonnoksessa ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta siten, että siihen lisättäisiin uusi 22 a §, jossa säädettäisiin tutkintovientitoimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja päätöksenteosta. MTK kannattaa tutkintovientitoimikunnan vakinaistamista pilotoinnin jälkeen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Susanna Aro

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138

aiheet: lausunto