Sisältöjulkaisija

null Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen osaamisvaatimuksista

Lausunto

Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen osaamisvaatimuksista

21.10.2019

Opetushallitus

MTK kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. Ammatillisten tutkintojen perusteissa määritellään osaaminen, joka tutkinnon suorittaneella tulee olla. Osaaminen kuvataan ammattitaitovaatimuksina ja osaamisen arviointikriteereinä.

Osaamisen kuvaustapaa ammatillisten perustutkintojen perusteissa ollaan uudistamassa. Tarve osaamisen kuvaustavan uudistamiselle on noussut perusteen käyttäjiltä. Tarkoituksena on luoda osaamisen arviointikriteerit siten, että ne ovat samat kaikkien perustutkintojen kaikissa tutkinnon osissa.

Muutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää tutkinnon perusteiden sisältöä ja käytettävyyttä eri tilanteissa. Uusi kriteeristö otetaan käyttöön vaiheittain. Tavoitteena on, että yhtenäiset osaamisen arviointikriteerit sisältyisivät 1.8.2020 voimaan tuleviin tutkintoihin.

MTK pitää hyvänä uudistusta, jolla muodostetaan arviointikriteerit kaikille tasoille (1-5). Se lisää arvioinnin luotettavuutta. Uusi arviointikriteeristö on merkittävästi yksinkertaisempi kuin aikaisempi.

Esimerkkikriteereistä ei selviä, muodostetaanko arviointikriteerit vain työprosessille. Miten ajatellaan arvioitavan työn perustana olevan tiedon? Miten arvioidaan kestävän kehityksen toteutuminen työprosessissa?

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja


Susanna Aro

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138