null Lausuntopyyntö asetusmuutoksesta koskien MYEL- ja MAATA-maksujen eräpäiviä

Lausunto

Lausuntopyyntö asetusmuutoksesta koskien MYEL- ja MAATA-maksujen eräpäiviä

24.9.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maatalousyrittäjät vakuutetaan maatilalla tehtävästä työstä MYEL-eläkevakuutuksella ja työtapaturmien varalta MATA-työtapatummavakuutuksella. Molemmat vakuutukset ovat pakollisia kun maatalousyrittäjyys täyttää laissa asetetut minirajat. Vakuutusmaksut peritään Melan toimesta maksun suuruudesta riippuen 1-3 kertaa vuodessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää lausunnon kohteena olevassa asetuksessa Melan ehdotuksesta muutosta vakuutusmaksujen eräpäiviin siten, että eräpäiviä olisi nykyisen kolmen sijaan neljä kaikille vakuutusmaksujen maksajille riippumatta maksun suuruudesta. Muutoksella halutaan edistää osaltaan maatilojen maksuvalmiutta. Asetusmuutos sisältää myös hallinnollisista kunta/maakuntarajoista johtuvia korjauksia sekä muutoksia valtionosuuksien maksuaikatauluun Melalle.

MTK pitää esitettyjä vakuutettujen maatalousyrittäjien maksuihin liittyviä muutoksia tarpeellisina ja hyvin perusteltuina. Maatilojen tulonmuodostus on vuoden aikana riippuvainen tukien maksuaikatauluista sekä maataloustuotteiden tilityksestä, joka voi etenkin sopimustuotannossa painottua tiettyyn ajankohtaan vuodessa. Vakuutusmaksujen nykyistä tasaisempi jakautuminen vuoden eri kuukausille parantaa maatalousyrittäjien mahdollisuuksia pitää parempaa maksuvalmiutta yllä. MTK esittää ministeriölle ja Melalle pohdittavaksi, olisiko mahdollista neljä kertaa vuodessa lähetettävään vakuutusmaksuun liittää vielä autoveroissa olevan käytännön missä vakuutusmaksun saajalla on maksun saadessaan mahdollisuus valita maksaako maksun yhdessä, kahdessa tai kolmessa erässä.


Maire Lumiaho

lakimies

sosiaalipolitiikka, lomituspalvelut, tapaturmavakuutus, luopumistukiasiat, hyvinvointivaliokunnan sihteeri

+35820 413 2359