Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3.5.2019

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi kasvinterveyslaiksi suojelemisesta sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Ehdotetulla lailla täydennettäisiin Euroopan unionin kasvinterveysasetusta ja valvonta-asetusta niin, että kasvintuhoojista aiheutuvat riskit voidaan hallita tehokkaasti sekä kansallisesti, että unionin alueella. MTK toteaa, että EU:n kasvinterveysasetuksen ja kasvinterveyslain vaatimusten täyttäminen edellyttää lisäresursseja valtion talousarvioon. Kasvintuhoojien ennaltaehkäisy ja riskienhallinta on kuitenkin tehokkain ja pitkän päälle edullisin tapa hyvän kasvinterveyden tilan säilyttämisessä, joten riittävät viranomaisresurssit näihin vaadittaviin toimiin on turvattava. Lainsäädännön merkitys vain korostuu ilmaston muuttuessa sekä EU:n että Suomen alueella suotuisammaksi uusien tuholaisten menestymiselle, kansainvälisen kaupan samalla jatkaessa kasvuaan. Riskit vaarallisten kasvintuhoojien leviämiseen kasvavat.

MTK pitää valitettavana sitä, että lakia kasvinterveyden suojelusta muutettiin kaksi vuotta sitten korvausjärjestelmän osalta. Lakiluonnoksessa vahingonkorvaussäädökset on päätetty tässä vaiheessa pitää nykyisellään. Lakiluonnoksen yleisperusteluissa oli selvitelty neljää eri vaihtoehtoa korvausjärjestelmän toteuttamiseksi. MTK toteaa, että korvausjärjestelmällä ja sen kattavuudella on erityisesti taimitarhoille suuri merkitys. Korvausten epääminen voi johtaa tuottajan kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin, joissa esimerkiksi taimimateriaalin tuotannossa on syntynyt kustannuksia usealta vuodelta, mutta myyntituotot menetetään kasvintuhoojan vuoksi.

MTK toivoo, että korvausjärjestelmää tarkastellaan uudelleen sen jälkeen, kun EU:n uusi Single Market Programme on korvannut nykyisen EU:n rahoitusasetuksen. Tämän jälkeen Suomen pitää hyödyntää täysimääräisesti EU:n rahoitusta jäsenmailleen kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Korvausjärjestelmän kansallinen rahoitus on jatkossakin säilytettävä EU:n rahoitusta täydentämässä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että toimivia vakuutustuotteita ei ole tulossa kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen riskinhallintaan.

MTK:lla ei ole huomautettavaa sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 pykälän muuttamisesta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies


Mika Virtanen

kasvinviljelyasiamies

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+35820 413 2468

+358400 544 728