null Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Lausunto

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

23.8.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää mahdollisuudesta lausuntoon ja esittää seuraavat huomiot:

MTK pitää esitystä hyvin valmisteltuna. Esitys kuitenkin noudattelee olemassa olevia säädöksiä ja siitä syystä MTK kiinnittää huomiota muutamaan kohtaan, jotka estävät yritystoiminnan kehittämistä.

1) Toimialarajaukset

Koko nykyisen rahoituskauden ajan osa yrityksistä on ollut väliinputoajia yritysrahoituksessa. Ongelma kärjistyi Koronakriisin yritysavustuksista säädettäessä. Tällöin esimerkiksi alkutuotantoon läheisessä yhteydessä olevat yritykset eivät päässeet rahoituksen piiriin, vaikka eivät itse olisi alkutuotannon harjoittajia.

Ongelman aiheuttaa kirjaus, jonka mukaan maatalouden, metsätalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen osalta rajaus säilyisi nykyisen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisena, eli näille toimialoille ei edelleenkään voitaisi myöntää tukea.

MTK huomauttaa, että covid 19 pandemian tukimekanismien yhteydessä on havaittu useita väliinputoajaryhmiä, jotka eivät ole päässeet yritystoiminnan kehittämisrahoituksen piiriin. Näitä ovat mm.

- Maa- ja metsätalouden koneurakointi

- Kotimaisen ruoan suoramyynti

- Maaseutumatkailu

- Hevosyrittäjyys

Tulevassa lainsäädännössä tämä epäkohta tulisi korjata. Koneyrittäjyys on maa- ja metsätaloutta palvelevaa yritystoimintaa, eivätkä lain tarkoittamaa maa- ja metsätaloutta.

Maaseutumatkailu on myös palveluyrittäjyyttä, vaikka sitä tehdään usein maatalouden liittännäisenä ja tähän kuuluu suuri määrä erilaisia palveluita, kuten majoitus, pitopalvelu, ohjelmapalvelut sekä kokouspalvelut. Vastaavasti hevosyrittäjyyteen kuuluu lukuisia palveluita ratsastuksesta hoivapalveluihin.

Covid 19 osoitti myös, että lähiruokaa suoraan esimerkiksi ravintoloille myyvät maatilat jäävät nykyjärjestelmän ulkopuolelle.

Toimialaluokitus ei olekaan riittävän tarkka, vaan hallituksen esitystä tulee täsmentää siten, että vain selkeästi perusmaa- ja metsätalous, jota yrittäjä itse harjoittaa rajataan ulkopuolelle. Yrittäjän tekemään muuhun yritystoimintaan rahoitusta tulee saada.

MTK huomauttaa, että rajaukset eivät vaikuta vain kotimaiseen yrittäjyyteen vaan estävät myös viennin edistämistä. Toimialarajausten takia esimerkiksi alkutuotantoa lähellä olevien yritysten vientirenkaiden rahoittaminen ei ole mahdollista, vaikka vientiin tähtäävä liiketoiminta olisi selkeästi eriytetty omaksi yrityksekseen.

2) Yrityskoko

Esityksen mukaan pääpaino avustuksissa on pk-yrityksissä. Poikkeuksena kuitenkin se, että I ja II tukialueella myös suuria yrityksiä voitaisiin rahoittaa. MTK:n näkemyksen mukaan avustusten tulee olla vain pk yritysten käytössä.

Helsingissä 17.08.2020

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y.


Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810

aiheet: lausunnot