Sisältöjulkaisija

null Lausuntopyyntö luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteista

Lausunto

Lausuntopyyntö luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteista

30.1.2020

Opetushallitus

MTK kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteiden uudistamisen tavoitteena on päivittää perusteiden sisältö vastaamaan työelämän osaamistarpeita.

Uudistetussa perusteluonnoksessa Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen luonto- ja ympäristöalan perusosaaminen ja syvempää osaamista luontoa-alalta, porotaloudesta ja ympäristöalalta. Tutkinnon suorittanut osaa toimia kestävällä tavalla ja huolehtia turvallisuudesta omalla toimialallaan. Tutkinnon osaamisalat ja tutkintonimikkeet:

• Luontoalan osaamisala, luonnonvaratuottaja

• Luontoalan osaamisala, luonto-ohjaaja

• Porotalouden osaamisala, poronhoitaja

• Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja

• Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhuoltaja

Edelliseen uudistukseen verrattuna luonto- ja ympäristöalan neuvojan tutkinto on poistettu ja ympäristönhuoltajan tutkinto on lisätty uutena.

MTK pyytää myös tarkastelemaan luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteita kokonaisuutena siten, että kaikissa osaamisaloissa tulee huomioita kestävän kehityksen osaaminen luonto- ja ympäristöalalla. Luonnoksessa on oma tutkinnon osa tätä varten, mutta teeman kuuluisi olla läpileikkaava ja konkreettinen. Tulevaisuuden osaamisen ennakointitietojen perusteella (Osaamisrakenne 2035, OPH, 2019) luonnonvara-alalla juuri kestävän kehityksen periaatteiden tunteminen on yksi tärkeimmistä geneerisistä tulevaisuuden taidoista.

Muilta osin MTK ei näe perusteisiin huomautettavaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Jyrki Wallin
toiminnanjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja


Susanna Aro

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138