null Lausuntopyyntö viidestä maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta taimiaineiston tuottamisesta, markkinoimisesta ja maahantuonnista

Lausunto

Lausuntopyyntö viidestä maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta taimiaineiston tuottamisesta, markkinoimisesta ja maahantuonnista

18.5.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusehdotuksista ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvien varmennetusta taimiaineistosta on pääosin kannatettava. Asetusehdotuksessa on kuitenkin muutos, joka alentaa kotimaisen varmennetun taimituotannon laatuvaatimuksia mansikkapunkin esiintyvyyden osalta, nykyvaatimuksiin verrattuna. Ehdotuksen mukaan varmennetussa lisäysaineistossa mansikkapunkin kynnysarvo olisi 0,5 %, nykyisen 0 %:n sijasta. Ehdotettu muutos heikentää marjanviljelijöiden luottamusta kotimaisiin varmennettuihin käyttötaimiin, joiden laadun arvostus tällä hetkellä on hyvä.

MTK:lla ei ole huomautettavaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista, koskien hedelmä- ja marjakasveja, vihanneskasveja sekä koristekasveja. Huomautettavaa ei ole myöskään maa- ja metsätalousministeriön asetukseen koriste- ja monikäyttökasvien varmennetusta taimiaineistosta


Mika Virtanen

kasvinviljelyasiamies

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+35820 413 2468

+358400 544 728