Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausuntopyyntö kalatalouden erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Lausunto

Lausuntopyyntö kalatalouden erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

13.8.2018

Opetushallitus

MTK kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. MTK kannattaa pääosin työryhmän esittämiä uudistamisehdotuksia kalatalouden erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista. Kyseessä on kokonaan uusi kalatalousalalle suunnattu erikoisammattitutkinto tasoinen osaaminen. Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa: elinkeinokalatalouden osaamisala ja kalavesien hoidon osaamisala.

Nyt muodostettu Kalatalouden erikoisammattitutkinto paikkaa sitä osaamistarpeiden aukkoa, joka syntyi, kun ammattikorkeakoulutasoinen kalatalouden koulutus lopetettiin. Näin ollen MTK pitää uutta tutkintoa erittäin tarpeellisena.

MTK pitää tutkintojen muodostumista onnistuneena, sekä osaamispisteytyksiä tasapainoisina ja osuvina. Tutkinnon perusteiden hyväksytyn suorituksen kriteerit eivät ole kaikilta osin työelämälähtöisiä. Niissä kuvataan tiedon teoreettista osaamista, joka soveltuu huomioon otettavaksi valmistavassa koulutuksessa. Sen sijaan kriteereissä ei ole kauttaaltaan kuvattu, miten osaaminen näkyy käytännön työssä. Teoreettiselle tasolle jäänyt kuvaus ohjaa tutkinnon suorittajan arviointia. Näin ollen MTK pitää Kalatalouden erikoisammattitutkinnon perusteluonnoksia keskeneräisinä ja edellyttää niiden korjaamista vastaamaan työelämässä vaadittavaa osaamista.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja