Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristokorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja korvauksen hakemisesta vuonna 2018

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristokorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja korvauksen hakemisesta vuonna 2018

31.1.2018

Maa- ja metsätalousministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksista ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Huomioon ottaen kuluvan ohjelmakauden ympäristökorvauksen määrärahatilanteen, MTK näkee tarkoituksenmukaisena asetuksen 1 § 1 momenttiin kirjatut säädökset. MTK pitää erittäin hyvänä lähtökohtana uusjakoalojen hyväksymisen korvauskelpoiseksi peltoalaksi luonnoksessa ilmoitetun menettelyn mukaisesti.

Vuonna 2016 oli mahdollista liittää pieniä, alle 0,10 ha aloja ympäristökorvauskelpoisiin sitoumuslohkoihin. Tiedostaen ympäristökorvauksen määrärahatilanteen, MTK kuitenkin näkee, että vuonna 2016 sovelletun käytännön palauttaminen alle 0,10 ha alojen kohdalta tulisi palauttaa ympäristökorvausjärjestelmään vuodelle 2018. Pienten alojen liittäminen tukikelpoiseen alaan mahdollistaa mm. viljelyteknisten
toimenpiteiden parantamisen, lohkojen yhdistämisen sekä hallinnollisen taakan vähentämisen niin viljelijällä kuin hallinnolla. Niin kutsuttujen virtuaalilohkojen määrä vähenee sekä virheiden mahdollisuus pienenee.

Nykyisellä ohjelmakaudella osa puutarhatiloista jättäytyi pois ympäristökorvausjärjestelmästä. Pellon vuokraus ympäristökorvaukseen sitoutuneen ja sitoutumattoman välillä on vaikeutunut huomattavasti,
koska vuokrasopimuksen päättyessä ympäristökorvaukseen sitoutunut vuokranantaja ei enää saa liitettyä vuokralla ollutta, korvauskelpoista lohkoa sitoumusalaan. Tästä johtuen ympäristökorvaukseen sitoutumattoman
puutarhaviljelijän on käytännössä mahdotonta saada uusia vuokralohkoja sitoutuneilta tiloilta. Sadon laadun ja määrän turvaamiseksi puutarhatiloilla on ensiarvoisen tärkeää noudattaa viljelykiertoa eri lohkoilla. MTK esittää, että vuoden 2018 asetusta säädettäessä otetaan huomioon, että  vuokralohko voidaan palauttaa ympäristökorvauksen sitoumusalaan silloin, kun se vuokrasopimuksen päätyttyä palaa sitoutumattomalta viljelijältä takaisin korvaukseen sitoutuneelle viljelijälle.

Muilta osin MTK:lla ei ole asetusluonnokseen huomautettavaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Juha Lappalainen
tiimipäällikkö

Johanna Andersson 
asiantuntija