Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen (24/11) muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun MMM:n asetuksen (24/11) muuttamisesta

14.2.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Tarkoituksena on lisätä lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (24/11) 2 §:ään uusi 7 momentti, jossa kielletään fosfonaattien lisääminen lannoitevalmisteisiin. Fosfonaatit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on hiilivetyjä (alkyyliryhmiä) kiinni fosfaatissa.

MTK kannattaa muutosesitystä. Lannoitevalmisteiden fosfonaatti ei ole kasveille käyttökelpoista kasvinravinteena, joten niitä sisältävien lannoitevalmisteiden markkinointi fosforilannoitteena viljelijöille olisi harhaanjohtavaa ja ei-toivottua.

Fosfonaattien lisääminen lannoitevalmisteisiin on kielletty myös tulevassa EU:n lannoitevalmisteasetuksessa, joten myös tältä osin kansalliseen lainsäädäntöön ehdotettu muutos on perusteltu.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja
 
Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies