null Lausuntopyyntö eläinten hyvinvointikorvausta koskevista asetuksista

Lausunto

Lausuntopyyntö eläinten hyvinvointikorvausta koskevista asetuksista

12.11.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

Asia: VN/24593/2021 lausuntopyyntö eläinten hyvinvointikorvausta koskevista asetuksista

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksista liittyen muutoksiin Valtioneuvoston ja MMM:n asetuksiin eläinten hyvinvointikorvauksesta.

Eläinten hyvinvointikorvausjärjestelmän ensi vuoden muutokset ovat loppusuoralla, valmistelu on MTK:n näkökulmasta ollut sidosryhmiä kuuntelevaa ja prosessi on edennyt johdonmukaisesti. Eri kotieläintuotannon sektorit ovat olleet valmistelussa aktiivisesti mukana, tosin kantojen yhteensovittaminen on ollut välillä haasteellista.

Pääsääntöisesti ensi vuodelle kaavaillut muutokset (hyvinvointisuunnitelma ruokinta ja hoito -toimenpiteen tilalle, vapaaporsitus uutena toimenpiteenä ja toteutettavissa osalle tilan emakoista) MTK näkee tarkoituksenmukaisina ja toteuttamiskelpoisina.

MTK haluaa tuoda esiin ehdotettuihin asetusmuutoksiin liittyen seuraavat kommentit koosteina eri sektoreiden verkostoilta sekä valiokunnilta:

− MTK:n lammasverkostossa korostetaan sitä, että ensi vuoden osalta hyvinvointisuunnitelman sisällön valvonta on edelleen epäselvää. Lammasverkostossa nähdään, että suunnitelman sisältö tulee osaltaan vaikuttamaan siihen, miten houkutteleva sitoumus on.

− MTK:n lihavaliokunnassa nähtiin, että EHK:n ehdot eivät myöskään houkuttele korvausten jäädessä alhaisiksi. Nähtiin että hallinnollinen yksinkertaistaminen on ollut valmistelussa liian vahvana kärkenä. Eläinten hyvinvointikorvaus tulevalla ohjelmakaudella näyttäisi yksimahaisten kannalta huonolta. Kun otetaan huomioon vallitseva huono kannattavuustilanne, nousee myös viljelijöiden jaksaminen isoksi kysymykseksi.

− MTK:n maitovaliokunta on tyytymätön siihen, että EHK:n toimenpiteiden kehittäminen edelleen ei tunnu edenneen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Leena Suojala

asiantuntija

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+35820 413 2377

+35840 779 2945

aiheet: lausunnot