null Lausuntopyyntö vesienhoitoalueista annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö vesienhoitoalueista annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamisesta

2.10.2020

Lausunnonantajan lausunto

 

Lausuntonne liitteen 1 ja 2 osalta
 

MTK:lla ei ole huomautettavaa liitteisiin 1 ja 2 esitetyistä muutoksista.
 

Mahdolliset kommenttinne perustelumuistiosta
--
 

Muut huomiot

--

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 


Airi Kulmala

asiantuntija

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358400 755 454