null Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan toiminnanharjoittamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan toiminnanharjoittamisesta

15.12.2020

Maa- ja metsätalousministeriö 

Lausuntopyyntö VN 26783 2020-MMM-2

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan toiminnanharjoittamisesta.  

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan toiminnanharjoittamisesta liittyy rehulain kokonaisuudistukseen. Asetusehdotus sisältää voimassa olevaan asetukseen (548/2012) verrattuna vain vähäisiä teknisiä muutoksia.  

Muutoksia olisivat mm. poropaliskunnille mahdollisuus tehdä rekisteröinti-ilmoitus porotaloutta harjoittavan rehualan toimijan puolesta, alkutuotannon toimijan tuotantosuuntaa ei julkaistaisi jatkossa, säädöksestä sisämarkkinakauppaa harjoittavien toimijoiden näytteenotosta salmonellatutkimuksiin on poistettu viittaus yksinomaan kasviperäisiin erityisen riskialttiisiin rehuihin ja hyväksymättömän rehun lisäaineen lupahakemukseen lisättäisiin mahdollisuus vaatia lisätietoja tarvittaessa.  

Näihin ehdotettuihin muutoksiin ei MTK:lla ole huomauttamista ja ne nähdään tarkoituksenmukaisina.  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Leena Suojala

asiantuntija

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+35820 413 2377

+35840 779 2945