null Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta

1.2.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain liitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.

MTK näkee asianmukaisena, että paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärää vähennetään meijereissä, jotta virusriskit saadaan näin poikkeustilanteessa minimoitua. Koko ruokaketju, meijerit mukaan lukien, on tehnyt paljon töitä ketjun häiriöttömän toiminnan takaamiseksi koko poikkeusajan.

MTK näkee tässä poikkeustilanteessa hyvänä, että maitotiloilla ulkopuolisten henkilöiden käyntejä rajataan ja tarkastukset tehdään asiakirjatarkastuksina terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi ja tilojen toiminnan turvaamiseksi.


Marjukka Mattio

maitoasiamies

maito, maitovaliokunnan sihteeri, maitovaltuuskunnan asiamies

+35850 533 8924

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto, lausunnot