null Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi haahkan metsästyksen rajoittamisesta mv 2018-2021

Lausunto

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi haahkan metsästyksen rajoittamisesta mv 2018-2021

23.4.2019

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen haahkan kanta on vähentynyt voimakkaasti. Varsin lyhyessä ajassa kanta on heikentynyt yli 50 %. Vuoden 2016 saalis oli noin 1700 haahkaa. V. 2016 ammutuista linnuista 88 % oli kesällä ammuttuja koiraita. Suomen haahkapopulaatio on voimakkaan koirasvoittoinen ja metsästyksen metsästyssaalis koirashaahkojen määrään suhteutettuna pieni.  

Haahkan metsästystä esitetään rajoitettavaksi siten, että vain koirashaahkan metsästys olisi sallittua 1.6–15.6. ja metsästys olisi sallittu vain rajatuilla alueilla karuilla ulkoluodoilla, jotka sijaitsevat kaukana suojaisista saariryhmistä ja näin ollen myös kaukana pesimäalueista. Muutoksena aiempaan asetukseen olisi se, että metsästyksen rajoittaminen laajenisi koskemaan molempien sukupuolien syyspyyntiä eli haahkalle asetettaisiin syysaikainen rauhoitus.  Aiemmin sallitulla syyskauteen ajoittuneella metsästysajalla on ollut käyttöä vain harvoissa tapauksissa. 

MTK:lla ei ole huomautettavaa tehtyyn esitykseen. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Timo Leskinen 
kenttäjohtaja 


Timo Leskinen

kenttäjohtaja

Etelä-Savo, puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358400 754 235