null Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien itämerennorpan metsästystä metsästysvuonna 2019–2020

Lausunto

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien itämerennorpan metsästystä metsästysvuonna 2019–2020

28.6.2019

Maa- ja metsätalousministeriö

Esityksen mukaan sallittaisiin vahinkoperusteisen metsästyksen ohella enintään 300 itämerennorpan ns. kannanhoidollinen metsästys Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella. Määrä olisi sama kuin edellisenä metsästysvuonna. Perämeren norppakanta on jatkanut kasvuaan suhteellisen tasaisesti. LUKEn mukaan vuoden 2017 laskentatulos oli linjalaskentamenetelmällä runsaat 13 600 norppaa. Todellisuudessa kannan arvioidaan olevan selvästi tätä korkeampi.  

Suomen riistakeskuksen myöntämillä pyyntiluvilla on saatu saaliiksi toukokuun loppuun mennessä yhteensä 236 itämerennorppaa, edellisenä vuonna pyyntiluvilla saatu saaliin määrä oli 210 yksilöä. 
Hylkeet aiheuttavat haittaa kalastukselle ja kalankasvatukselle. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan kalatalouselinkeinolle koituvien vahinkojen nimellisarvo on viime vuosina ollut yhteensä n. 1,5–2 milj. euroa vuodessa. 

MTK kannattaa esitettyä kiintiötä, jonka arvioidaan riittävän myös tulevana metsästyskautena. Kokonaisuutena hylkeiden kannanhallinta on kuitenkin epätyydyttävässä tilanteessa. Metsästyksen volyymia tulisi lisätä. Hylkeet aiheuttavat merkittäviä vahinkoja kalastajien ja kalankasvattajien elinkeinotoiminnalle. Suorien saalis- ja pyydysvahinkojen lisäksi hylkeet ovat paikallisesti tehneet perinteisen verkkokalastuksen kannattamattomaksi ja ammattikalastajat ovat joutuneet investoimaan kalliisiin hylkeen kestäviin pyydysmalleihin. Kalastuselinkeinojen kannattavuus on heikentynyt hylkeistä aiheutuvien haittojen vuoksi merkittävästi. 
 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

 

Antti Sahi
toiminnanjohtaja


Timo Leskinen

kenttäjohtaja

Puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358400 754 235