Sisältöjulkaisija

angle-left null Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

2.5.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö

MTK kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä. Asetukseen ehdotetaan tehtäväksi eräitä perustason ammattipätevyyskoulutuksessa annettavan ajo-opetuksen ja jatkokoulutusjakson toteutusta koskevia tarkennuksia, joiden tavoitteena on menettelyjen joustavoittaminen ja yhdenmukaistaminen ajokorttikoulutuksen kanssa.

MTK pitää ammattipätevyyden jatkokoulutuksen joustavoittamista erittäin kannatettavana asiana niin simulaattoreiden käytön kuin jatkokoulutuksen jakamisen osaltakin.

MTK ehdottaa, että asetuksen 5 §:n perusteluissa kuvataan myös tilanne, jossa opiskelija suorittaa osana esimerkiksi maarakennus- tai metsäkoneenkuljettajan ammatillista koulutusta perustason ammattipätevyyden. Tällöin tulisi välttyä liian ahtailta tulkinnoilta koskien sitä, mitä kuuluu opintojen alaa eikä esimerkiksi rajata maarakennuskoneenkuljettajaopetuksen kuljetuksia esimerkiksi maa-aineskuljetuksiin vaan ymmärtää opintojen alaksi tavaraliikenne.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Susanna Aro 
koulutusjohtaja