Takaisin Esitys maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2021—2022

Lausunto

Esitys maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2021—2022

16.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriö 

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan vuoden 2021 helmikuussa ahmoja oli arviolta 390-400 yksilöä, joista liikkui poronhoitoalueella 160–170 ahmaa ja poronhoitoalueen ulkopuolella todennäköisimmin 231 yksilöä. 

Perusteluissa todetaan, että riistakolmioilla laji runsastui vuosijaksolla 1990-2021 keskimäärin 9,4 % vuodessa. Vuoden 2021 kanta-arvio on hieman suurempi kuin vuoden 2020 arvio (385-390 yksilöä). Yksilömäärän kasvu on ollut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana aiempaa voimakkaampaa. 

Suomessa kirjattiin vuonna 2020 ahman tappamia poroja 3434 kappaletta (2137 vuonna 2019:) ja  laskennallinen vahinkoarvo oli noin 5,9 miljoonaa euroa (2019 vastaava luku noin 3,7 miljoonaa euroa). 

Vuoden 2021 (10.11.2021 mennessä) ahman tappamia poroja on ilmoitettu 1678 kappaletta, jonka  laskennallinen arvo on noin 3,4 miljoonaa euroa. Muulle kuin poronhoidolle aiheutuvat ahmojen vahingot  ovat olemattomat. 

Lukumäärällisesti esitetään asetuksen voimassaoloajalle kahdeksan (8) yksilön ahmakiintiötä pohjoiselle ja itäiselle poronhoitoalueelle. Määrä olisi sama kuin viime metsästyskautena. 

MTK:lla ei ole huomautettavaa tehtyyn esitykseen. 


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Timo Leskinen

kenttäjohtaja

puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358 40 075 4235

aiheet: lausunto