Sisältöjulkaisija

angle-left null Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiemenseoksista

Lausunto

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiemenseoksista

29.3.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Nykyisin voimassaolevalla Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (116/00) on säädetty kylvösiemenseosten muodostamisesta ja markkinoinnista. Asetusta on ehdotettu muutetta-vaksi kylvösiemenerän enimmäispainon osalta. Aiemmin enimmäispaino on ollut enintään 10 000 kg. Ehdotuksen mukaan enimmäispaino määräytyy jatkossa seoksen päälajin mu-kaan.

MTK kannattaa esitettyä muutosta kylvösiemenerän enimmäispainon osalta. Muilta osin ase-tuksen muutokset ovat teknisiä muutoksia.

MTK esittää nyt esitettyjen muutosten lisäksi seuraavaa: Vakuustodistuksiin on merkittävä kylvösiemenen alkuperämaalyhenne kaikkien kylvösiemenseoksen lajien osalta. Alkuperän ilmoittaminen on monen kylvösiemenseoksia ostavan viljelijän kannalta erittäin tärkeä asia. Kylvösiemenseoksen eri lajien alkuperämaan ollessa tiedossa, siementä ostava ja käyttävä viljelijä voi valita omaan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvia kylvösiemenseoksia.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies