Takaisin Maaseudulta lämpöä ja sähköä - tulevaisuudessa myös polttoaineita

Artikkeli – Energia

Maaseudulta lämpöä ja sähköä - tulevaisuudessa myös polttoaineita

17.08.2015

Kotimaisen puun energiakäyttöä pitää kasvattaa. MTK:n tavoitteena on metsähakkeen ja muiden puupolttoaineiden käytön kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Tämä on mahdollista metsähakkeen korjuuta tehostamalla ja kotimaisen puun käyttöä lisäämällä metsäteollisuudessa. 

Hallitusohjelmassa on paljon positiivisia kirjauksia bioenergian käytön lisäämiseksi. "Päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin sisältäen mm. turpeen. Tämä perustuu erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan tarjonnan lisäämiseen. Suurimmat mahdollisuudet saavutetaan nestemäisten biopolttoaineiden ja biokaasun tuotannon ja teknologian kasvattamisessa."

Energiapuun käytön lisääminen ei vaaranna metsäteollisuuden puunsaantia. Kyse on eri puutavaralajeista. Metsien kasvukunnosta ja ravinnetasapainosta huolehtiminen on energiapuun korjuuta lisättäessä kuitenkin entistä tärkeämpää.

Puuta tarvitaan lähitulevaisuudessa myös biodieselin valmistukseen. Pelloilla tuotettava energia on mahdollisuus markkinatilanteen mukaan ja biokaasun tuotanto voi olla paikallisesti merkittävää liiketoimintaa.

Turvetuotantoa voidaan lisätä kestävällä tavalla ottamalla huomioon turpeen tuotannon ja käytön ympäristövaatimukset. Turpeen tuotannosta vapautuvia alueita voidaan esimerkiksi metsittää uudelleen tai käyttää peltoenergiakasvien, kuten ruokohelven viljelyyn.

Maaseudulla on monipuolinen valikoima energian raaka-ainetta; metsissä, pelloilla ja soilla sekä navetoissa ja sikaloissa.

Työpaikkoja energiayrittäjyydestä

Suomessa on jo noin 350 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta. Tuotettu lämpö toimitetaan kuntien lämpöverkkoihin tai kiinteistöihin. Lämpöyrittäjien asiakkaita ovat tyypillisesti olleet kunnat. Tulevaisuudessa pieni- ja keskisuuri teollisuus on potentiaalisinta lämpöyrittäjien asiakaskuntaa.

Tyypillisesti yrittäjä hoitaa raaka-aineen hankinnan ja lämmitystyön. Puupolttoaineen yrittäjät hankkivat omista ja lähiseudun metsistä sekä lähialueen sahoilta. Öljyn korvaaminen lämmityksessä pelleteillä, klapeilla, hakkeella tai maalämmöllä vuoteen 2020 mennessä voi saada aikaan 400 miljoonan euron vuosimarkkinat ja valtavasti uutta työtä bioenergia-alan yrittäjille.

Pilkekauppiaita on Suomessa noin 2000. Liikevaihtoa ala kerää arviolta yli 20 miljoonaa euroa vuodessa. Harvalle pilkekauppa on kuitenkaan päätoimista. Pilkekaupan osuus yrittäjien liikevaihdosta on yleensä alle viidesosa, mutta se tarjoaa merkittäviä lisätuloja yrittäjille.


aiheet: bioenergia, energia, metsähake, puupolttoaine, energiapuu


Suositellut artikkelit

Biokaasun tuotanto maatilalla kiinnostaa. Tästä syystä MTK:n jäsenet pääsevät jatkossa hyödyntämään Envitecpolis Oy:n asiantuntijuutta maatilakohtaisten biokaasulaitosten suunnittelussa. MTK:n oma...

MTK ja Lähienergialiitto lanseerasivat 16.1.2018 uuden verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien hankintaan tähtäävän jäsenedun. Suomessa maatiloista aurinkosähköä tuottaa toistaiseksi alle 1 %, joten...