null Väljyys, virkistävä luonto ja turvallisuus lisäävät maaseutumatkailun vetovoimaa koronakriisin keskellä ja myös tulevina vuosina – buumi mökki- ja luontomatkailussa 

Tiedote – Yrittäminen

Väljyys, virkistävä luonto ja turvallisuus lisäävät maaseutumatkailun vetovoimaa koronakriisin keskellä ja myös tulevina vuosina – buumi mökki- ja luontomatkailussa 

9.10.2020

MTK:n ja Lomalaitumen maaseutumatkailuyrityksille tekemän kyselyn mukaan maaseutumatkailun näkymät tulevina vuosina nähdään positiivisina. Suomea pidetään monipuolisena matkailumaana. Väljyys, luonto ja turvallisuus houkuttelevat maaseudulle. Maaseudun matkakohteiden vetovoima on korona-aikana lisääntynyt. Tämä näkyy jo esimerkiksi mökki- ja luontomatkailun buumina. Lähes kaksi kolmasosaa maaseutumatkailuyrityksistä näkee koronapandemian pitkäaikaisvaikutukset maaseutumatkailuun positiivisina.

Tilanne on kuitenkin hyvin kaksijakoinen, selviää syyskuussa tehdystä kyselystä. Valtaosa maaseutumatkailuyrityksistä arvioi liiketoimintansa supistuvan tänä vuonna. Joka toinen yritys arvioi, että edellisvuoteen verrattuna liikevaihto jää miinukselle 30 prosenttia tai enemmän. Joka kolmas vastanneista ilmoitti liikevaihtonsa laskevan 5-30 prosenttia.

-    Erityisesti perhejuhliin, kokouksiin ja yritysasiakkaisiin keskittyvät maaseutumatkailuyritykset ovat olleet kevättalvesta lähtien ahdingossa. Pienten ryhmien tilaisuuksia on järjestetty, mutta suurien tapahtumien kohdalla on käynyt mittava kato, kertoo maaseutumatkailun asiantuntija Kimmo Aalto MTK:sta. 

Tilanne on erittäin hankala myös ulkomaisiin matkailijoihin painottuvilla ja niiden varassa toimivilla maaseutumatkailuyrityksillä, koska kansainvälinen matkailu on romahtanut. Nämä yritykset ovat joutuneet eniten sopeuttamaan toimintaansa ja ideoimaan uusia koronaturvallisia tuotteita uusille ja pienemmille kohderyhmille.

-    Sellaiset yritykset pärjäävät, jotka pystyvät ketterästi sopeuttamaan liiketoimintaansa vallitsevassa ja haastavassa tilanteessa. Pitää pystyä myös ideoimaan uusia tuotteita ja tapoja markkinoida. Moni onkin kertonut myös saaneensa uusia matkailijoita ja kohderyhmiä, sanoo Aalto.

-    Monet maaseutumatkailuyritykset ovat pieniä ja ketteriä yrityksiä, joiden on helpompi luovia uudessa tilanteessa. Yrityksellä voi olla erilaisia, monipuolisia asiakasryhmiä, jolloin yrittäjätulo ei ole vain yhden kohderyhmän varassa. Maaseutumatkailuyrittäjiä auttaa myös se, että he ovat usein monialaisia ja heillä saattaa olla maat, metsät tai erilaiset urakointipalvelut tukemassa yritystoimintaa matkailun ohessa.

Valtaosa maaseutuyrityksistä arvioi kotimaan matkailun palaavan normaalitasolle kesän 2021 aikana. Ulkomaan matkailun odotettiin palautuvan ennalleen vasta kesällä 2022 tai myöhemmin. Ratkaisevaa jo lähiaikoina on se, ovatko kesällä maaseutumatkailuyrityksissä vierailleet - pääosin kotimaiset asiakkaat - tyytyväisiä lomakohteeseensa ja siellä saamaansa palveluun.  

-    Silloin asiakkuudet ja vierailut maaseutumatkailuyrityksiin voivat hyvinkin jatkua vilkkaana syyslomalla ja joululomalla sekä ensi vuoden hiihtoloma- ja kesälomakautena, Aalto uskoo.  

Myös maaseutumatkailuyrityksissä uskotaan, että kerran maalle löytäneet matkailijat tulevat toistekin.

Kysely toteutettiin MTK ry:n ja Lomalaidun ry:n toimeksiannosta syyskuun lopulla. Kysely tehtiin Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n noin 200 jäsenyritykselle. Kyselyyn vastasi 41 yritystä eri puolilta Suomea.

Kyselytulosten raportti tässä. 

Lisätietoja: 
Kimmo Aalto, MTK, maaseutumatkailun asiantuntija, 040 179 1618, kimmo.aalto@mtk.fi,   

Lisätietoja myös maaseutumatkailuyrittäjiltä:
Tynkkylän Lomaniemi, Jukka Heikkonen, Punkaharju, 040 732 6138,  jukka.heikkonen@lomaniemi.fi
Koskenkorvan Trahteeri, Sari ja Jaakko Koskenkorva, info@trahteeri.com
 


Kimmo Aalto

asiantuntija

palveluyrittäjyys, maaseutumatkailu, Lomalaidun ry, Green care

+35840 179 1618

Suositellut artikkelit

Matkailuelinkeino tarvitsee tulevaisuuden uskoa palauttavia toimia. Maaseudun matkailuyritykset ovat kokeneet kohtuutonta haittaa korona-ajan rajoituksista. Vaikeasta tilanteesta poispääsyyn pitää löytyä...

Maaseutumatkailun Kellokas on Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n myöntämä korkein tunnustus yritykselle/henkilölle/henkilöille, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti maaseutumatkailun saralla. Vuoden...

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry ja Lomalaidun ry rohkaisevat nuoria ja uusia sukupolvia jatkajiksi maaseutumatkailualalle sekä kannustavat heitä kehittämään toimintaansa. Huomionosoituksena tästä myönnetään...

4

14.05.2020

100 syytä matkailla Suomessa

14.05.2020

100 syytä -kampanja innostaa suomalaisia matkailemaan kotimaassa heti kun se on turvallista. Kampanjan tavoitteena on myös pidentää kotimaan matkailukautta. Siksi kampanja-aika ulotettiin lokakuun loppuun...