null Maatalouden kannattavuus

Artikkeli – Kotieläimet ja maito

Maatalouden kannattavuus

20.2.2019

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kannattavuuskirjanpidon mukaan maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskerroin koheni vuonna 2017 (0,38) 0,40:een vuoden 2016 noin 0,26:sta, joka oli 2000-luvun heikoin tulos.

Vuoden yrittäjätulo kasvoi noin 16 500 euroon tilaa kohti. Kokonaispääoman tuottoprosentti oli silti edelleen negatiivinen, – (2) 1,9 prosenttia.

Lue lisää: Luken taloustohtori