null Maatalouskysymyksistä sopu Bonnissa – Maatalous ottaa tienraivaajan roolin ilmastodiplomatiassa

Tiedote

Maatalouskysymyksistä sopu Bonnissa – Maatalous ottaa tienraivaajan roolin ilmastodiplomatiassa

15.11.2017

YK:n ilmastokokouksen (COP23) osana Bonnissa on saavutettu sopu siitä, miten maatalouden kysymyksiä tulisi käsitellä osana kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. MTK on tyytyväinen siihen, että sopu mahdollistaa YK:n prosesseissa maatalouden ilmastotyölle tasokorotuksen ja uuden suunnan.

Aikaisemmin maatalouden kysymykset ovat olleet vaikea neuvottelukohta ilmastodiplomatiassa. Jokainen maa haluaa turvata oman ruoantuotantonsa, ja asioista on ollut hankalaa sopia ylikansallisesti. Merkille pantavaa sovussa on, että kehitysmaat ovat aiemmin katsoneet vain sopeutumista ja teollisuusmaat hillintää. Tämä rakenteellinen ongelma saatiin nyt murrettua täysin.
 
Maatalous linkitetään Pariisin sopimuksen toimeenpanoon kansallisten kontribuutioiden (NDC) kautta.
 
– Maatalouden ilmastotyölle tämä antaa YK:n prosesseissa tasokorotuksen ja uuden suunnan. Maatalouden painoarvo kasvaa ja myös ruokaturvan rooli on huomioitu, neuvotteluita paikan päällä seurannut  MTK:n energia- ja ilmastoasiantuntija Anssi Kainulainen kiittelee.

MTK:n mukaan tässä nähdään käytännössä, mikä ero on ylhäältä alaspäin -ohjauksella ja alhaalta ylöspäin -ohjautuvuudella.
 
– Ennen Pariisin ilmastokokousta 2015 yritettiin vuosikaudet sopua käyttäen ylhäältä alaspäin -ohjausta. Silloin maataloudesta ei koskaan saatu sovittua mitään konkreettista. Pariisin sopimus rakennettiin alhaalta ylöspäin -ohjautuvuuden varaan. Tämä näkökulman muutos mahdollisti nyt, että sopu maatalouskysymysten huomioonottamisesta saavutettiin, Kainulainen kuvailee.
 
G77-maiden ja Kiinan ryhmittymässä aika oli nyt tullut kypsäksi sopia myös maataloutta koskevista kysymyksistä. Maatalous loikkaa suoraan kuskin paikalle siinä, miten kansainvälistä ilmastopolitiikkaa on mahdollista tehdä rakentavasti ja osallistavasti.
 
Lisätietoja:
Anssi Kainulainen, energia- ja ilmastoasiantuntija, MTK, puh. 050 596 1541


Suositellut artikkelit

Puolan ilmastokokouksessa saatu sopu Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon säännöistä on merkittävä edistysaskel. Sääntökirjaa yhteisistä raportointi- ja laskentasäännöistä tarvitaan, jotta kansainvälinen...