null Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

18.5.2021

Maa- ja metsätaloustuottajain liitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää kohteliaimmin seuraavaa.  

Maa- ja metsätalousministeriön muistiosta (28.4.2021) selviää, että palkkiot on tarkoitus maksaa kesäkuussa 2021. MTK on aikaisemmissa lausunnoissaan esittänyt lypsylehmäpalkkion tuen loppuosan maksatusaikataulun aikaistamista.  Tänä keväänä erityistä haastetta maitotiloille tuo tuotantokustannusten nousu, mikä heikentää tilojen taloutta jo entisten kannattavuus haasteiden lisäksi. Kasvukauden alkaessa hankintoja tulee tehdä ja maksuvalmius on tiukilla. Lypsylehmäpalkkion loppuosa tulisi voida maksaa tiloille nopeammassa aikataulussa. Kyse on kuitenkin vuoden 2020 eläinmääriin perustuvasta tuesta. 

MTK näkee hyvänä, että lypsylehmäpalkkion eläinkohtaista määrää korotetaan AB alueella ulkosaaristoa lukuun ottamatta, jotta määräraha tulee käytetyksi enimmäismäärärahan mukaisesti.  

Peltokasvipalkkion osalta MTK näkee tärkeänä, että peltokasvipalkkioon varattu enimmäismääräraha käytetään täysimääräisenä. Näin ollen peltokasvipalkkioihin esitettyihin korotuksiin ei ole huomautettavaa. 

Nauta, uuhi- ja teuraskaritsapalkkioista ei ole huomautettavaa.  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Marjukka Mattio

maitoasiamies

maito, maitovaliokunnan sihteeri, maitovaltuuskunnan asiamies

+35850 533 8924

Saara Patama

asiantuntija

nauta- ja lammasasiat, rehuasiat, lihavaliokunnan, nauta- ja lammasverkoston sihteeri. maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta

+35844 0539 285

Mika Virtanen

kasvinviljelyasiamies

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+35820 413 2468

+358400 544 728

aiheet: lausunto