null Lisää potkua Euroopan metsänomistajien edunvalvontaan

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

Lisää potkua Euroopan metsänomistajien edunvalvontaan

11.3.2021

MTK on vahvasti mukana Brysselissä, missä ratkaistaan suomalaisen metsänomistuksen elämän ja kuoleman kysymyksiä. Oma toimistomme on tehnyt Bryssel-edunvalvontaa jo 30 vuotta. Sen lisäksi MTK on vahva vaikuttaja Euroopan metsänomistajien järjestössä CEPF:ssä.

Euroopan metsänomistajärjestö lähti tähän vuoteen uudella strategialla ja reilummalla budjetilla. MTK on kannustanut ja tukenut järjestön voiman kasvattamista, vaikka toki omat jäsenmaksumme kasvavat tämän myötä.

Nyt on pakko panostaa Brysselin metsävaikuttamiseen kaikin keinoin. Komissio, Euroopan parlamentti ja jäsenmaiden muodostama neuvosto pursuavat lakialoitteita ja ohjelmia, jotka vaikuttavat suoraan ja voimalla suomalaiseen metsätalouteen. EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, mutta sillä on vahva mandaatti ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa. Näiden puristuksessa on vaara, että metsien taloudellinen merkitys jää lapsipuolen asemaan.

Reilun vuoden toiminut komissio on ollut aktiivisempi metsäasioissa kuin mikään aikaisempi koskaan. Halu tehdä asioita on kova, mutta osaaminen heikkoa. Sen vuoksi suuri osa edunvalvontaa on kertoa, miten metsiä voidaan hoitaa kestävällä tavalla.

Euroopan parlamentista löytyy vahvoja mielipiteitä laidasta laitaan. Onneksemme suurin osa suomalaisista edustajista ymmärtää metsätaloutemme mallin hienouden. Edunvalvojalle tämä ei vielä valitettavasti riitä. Vuosittain on tavattava satoja päättäjiä eri maista ja hyvin vaihtelevalla metsäosaamisella. Vielä olemme voitolla, mutta tulevaisuus varmistetaan vain kovalla työllä.

Hyvä esimerkki Bryssel-vaikuttamisen luonteesta on kysymys metsäluonnon monimuotoisuudesta. Hyvin yleinen käsitys, jota myös komissio viljelee, on se, että vain suojeltu metsä voi olla luonnoltaan monimuotoinen ja arvokas. Tähän perustuvat tuoreet esitykset, että peräti 30 prosenttia metsistä olisi suojeltava. Ihmetys on suurta, kun näytämme tilastot siitä, miten monimuotoista luonto on suomalaisissa talousmetsissä.

Metsänomistajien perusongelmat ovat hyvin samanlaisia eri puolilla Eurooppaa. Uusi lainsäätäjäsukupolvi ei tiedosta omaisuuden suojan merkitystä. Asia voi olla ylevä ja hyvä, mutta senkään varjolla ei omaisuuden suojan ylitse Euroopassa kävellä. Tämä on pyhä periaate MTK:n ja sisarjärjestöjemme toiminnassa. Yhteinen sävel löytyy helposti.Juha Marttila

johtokunnan 1. puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

+35820 413 2340

+35850 341 3167 , (yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

aiheet: eu, metsät, green deal