Sisältöjulkaisija

null Ministerikokous toi myös tuottajapuheenjohtajat Suomeen

Uutinen

Ministerikokous toi myös tuottajapuheenjohtajat Suomeen

24.9.2019

Ilmastonmuutos on tuottajien yhteinen asia. Meidän on pystyttävä paremmin selostamaan kuluttajille, mitä ruuantuotanto käytännössä on ja miten viljelijät toimivat jo nyt ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Ruoalla on yhä pienempi osuus kuluttajamenoista, mutta samaan aikaan tuottajilta odotetaan koko ajan lisää mm. ilmastotoimenpiteitä ja leikataan ruuantuotannon tukijärjestelmiä.

Cogecan puheenjohtaja Thomas Magnusson (Ruotsi), Copan varapuheenjohtaja Joe Healy (Irlanti) ja Cejan puheenjohtaja Jannes Maes edustivat eurooppalaisia viljelijöitä juuri kokoontuneessa maatalousneuvoston epävirallisessa kokouksessa Helsingissä. Kokouksen yhteydessä he olivat myös MTK:ssa keskustelemassa ajankohtaisista asioista, EU-budjetista, maatalousuudistuksesta ja maatalouden ilmastovaatimuksista. Yhteinen huoli oli myös nuorten saaminen mukaan tuottajajärjestöjen ja osuuskuntien työhön.
 

Samat tuotantotapavaatimukset pitää koskea myös tuontitavaroita

Mercosur-maiden kanssa käyty kauppasopimusneuvottelu on paljastanut kaikille tuotantovaatimuksiemme erilaisuuden. Irlannin tuottajajärjestö IFAn puheenjohtaja Joe Healy muistutti, että brasilialainen naudanlihan tuotantotapa ei täytä eurooppalaisia vaatimuksia. Sitä ei päästettäisi täällä edes jalostusketjuun, kun syntymä- ja kasvatuspaikkaa ei tiedetä. Sama koskee monia muitakin Euroopassa tärkeäksi koettuja vaatimuksia, joita ei kuitenkaan tuontielintarvikkeilta vaadita. Emme halua vapaata kauppaa, vaan oikeudenmukaista, Healy kiteyttää.

Ruuan hinta on painunut liian alas. Monessa EU-maassa ruuan osuus kulutusmenoista on vain 12 %, kun liikkumiseenkin menee enemmän. Ruokaa ei arvosteta. Thomas Magnusson muistuttaa, että emme voi tehdä koko ajan lisää yhä pienemmillä tuloilla. Meidän on yhdessä pystyttävä vaikuttamaan kuluttajien mielipiteisiin ja nostettava tekemämme työn arvostusta. 
 

TheClimakers on viljelijöiden yhteinen vastaus ilmastohaasteeseen

Maailman tuottajajärjestö WFO:n kanssa yhteistyössä CEJA järjestää ilmastoseminaaria Brysseliin. Copa-Cogecan tiloissa järjestettävässä tapahtumassa puheenjohtaja Jannis Maesin mukaan pyritään yhdessä tutkimuksen ja hallinnon kanssa selvittelemään käytännön mahdollisuuksia alentaa ruuantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla lisätä hiilensidontaa. Kolmas teema yleensä unohtuu keskustelusta, mikä on ruokaketjun kyky sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön. 

Viljelijät tarvitsevat yhteisen viestin ilmastokeskusteluihin. On pystyttävä esittämään konkreettisia esimerkkejä, miten me voimme yhteisessä haasteessa toimia. Tanskan tuottajajärjestön puheenjohtaja Martin Merrild tiivisti viljelijöiden haasteen viime viikolla sanoiksi, jos me viljelijät emme ole mukana neuvottelupöydässä, olemme ruokalistalla.
​​​​​​​

Epäterveiden kauppatapojen torjunta tuottanut tulosta

SLC:n toiminnanjohtaja Jonas Laxåback mukaan me emme jaksa muistaa edunvalvonnan saavutuksiamme. Saavutuksista pitää olla myös ylpeä. Laxåback kiitteli erityisesti Joe Healyn työtä Brysselissä, kun UTP-lainsäädäntöä vietiin läpi parlamentissa ja komissiossa. Copa-Cogecan sitkeä monen vuoden työ palkittiin komission esityksellä, joka myös hyväksyttiin nopeasti niin parlamentissa kuin neuvostossa.

Suomeen saatiin samaan aikaan oma epäterveitä kauppatapoja torjuva kansallinen lainsäädäntö ja ruokamarkkinavaltuutettu. Nyt vain mahdollisuudet vaikuttaa epäterveeseen kauppaan pitää käyttää hyväksi.