Takaisin Mistä ruoka tulee? Tutustu ruuan alkuperämerkkeihin

Artikkeli – Maatalous ja suomalainen ruoka

Mistä ruoka tulee? Tutustu ruuan alkuperämerkkeihin

01.09.2023

Pelkkä valmistajan nimi ei takaa tuotteen kotimaisuutta. Alkuperämaa on maa, jossa elintarvike on tuotettu ja valmistettu. Tuottamisena tai valmistamisena ei pidetä elintarvikkeen pakkaamista, lajittelua tai puhdistusta.

Hyvää Suomesta

Hyvää Suomesta

Hyvää Suomesta -merkillä merkityt elintarvikkeet on aina valmistettu Suomessa ja niiden raaka-aineista vähintään 75 % on suomalaista; kuitenkin maito, liha, muna ja kala ovat aina 100 prosenttisesti suomalaista.

Sirkkalehtimerkki

alkuperämaa

Kotimaiset Kasvikset ry:n sirkkalehtimerkki on suomalaisten puutarhatuotteiden – vihannesten, marjojen, hedelmien, kukkien sekä taimistotuotteiden – ja ruokaperunan laatumerkki. Vuonna 1989 käyttöön otettu tunnus on yksi suomalaisten parhaiten tuntemista brändeistä: lähes 90 % tunnistaa sen. Sirkkalehtimerkkiä käyttäviä yrityksiä ja tuottajia on yli 2 000 suomalaista. Sirkkalehtimerkki on ainoa merkki, joka takaa tuotteen sataprosenttisen kotimaisuuden.

Laatuvastuu-merkitty liha on tuotettu tiloilla, jotka kuuluvat eläinten terveydestä ja tuoteturvallisuudesta huolehtivaan sertifioituun, kansalliseen laatujärjestelmään.

Elintarvikkeiden nimisuoja

Euroopan unionilla on olemassa tällä hetkellä kaksi laatujärjestelmää maataloustuotteille ja elintarvikkeille. Toinen koskee luomutuotantoa ja toinen on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimiä suojaava EU:n nimisuojajärjestelmä, jonka puitteissa nimet voidaan suojata. On olemassa kolme erilaista suojaustapaa, alkuperänimitys (SAN), maantieteellinen merkintä (SMM) tai aito, perinteinen tuote (APT).

Suojauksen tavoitteena on edistää monipuolista maataloustuotantoa, suojata tuotenimiä väärinkäytöltä ja jäljittelyltä sekä antaa kuluttajille tietoa tuotteen erikoisluonteesta. Nimisuojajärjestelmän kautta kuluttaja saa tarkkaa tietoa tuotteista ja niiden alkuperästä. Nimisuojamerkinnät ovat suoraan voimassa koko EU:n alueella ja sopimusten kautta myös kolmansissa maissa.

Merkin käyttö on ilmaista ja tukea nimisuojatuotteiden menekinedistämiseen voi hakea sekä kansallisista että EU:n varoista. Nimisuojatuotteet mielletään laadukkaiksi ja niiden hinta on tutkimusten mukaan keskimäärin 1,7 – kertainen vastaaviin tavanomaisiin tuotteisiin verrattuna (Chever ym. 2012). Nimisuojauksesta voi olla hyötyä etenkin brändäämisessä ja markkinoinnissa, kuten esimerkiksi matkailukontekstissa kotimaan markkinoilla.

Nimisuojattuja tuotteita on DOOR-tietokannassa tällä hetkellä yli 1200. Suurimmat tuoteryhmät ovat juustot, hedelmät ja vihannekset, liha ja lihajalosteet sekä oliiviöljyt.

Hyvää suomalaista lähiruokaa

Lähiruoka on mahdollisimman lähellä tuotettua suomalaista ruokaa, jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja tiedetään. Lähiruoka on paikallisruokaa, joka edistää oman alueen työllisyyttä, paikallistaloutta ja ruokakulttuuria. Lähiruoka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja se myydään ja kulutetaan omalla alueella. Lähiruoka yhdistää tuottajat ja kuluttajat, joilla on mahdollisuus nähdä omin silmin, mistä ruoka tulee.

Lähiruokayrittäjyyttä kehitetään monella tasolla. Osana Maaseutuverkoston toimintaa Suomessa on valtakunnallinen Lähiruoan koordinaatiohanke, jonka tavoitteena on lisätä ja tiivistää lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvattaa alan kilpailukykyä. Hanketta vetää Turun yliopiston Brahea-keskus (aitojamakuja.fi), MTK on edustettuna hankkeen ohjausryhmässä.

Lähiruoka ja ruuan paikallisuus liittyvät erityisesti lyhyisiin jakeluketjuihin, joita määrittää taloudellisten toimijoiden määrän väheneminen ketjussa, toimijoiden yhteistyö, paikallinen talouskasvu sekä tuottajien ja kuluttajien maantieteelliset ja sosiaaliset yhteydet. Lähiruoka on haastanut ruokaketjun ja lyhyet jakeluketjut ovat kehittymässä.

Yrittäjien omien myyntipisteiden ohelle on noussut pientuottajien tuotteisiin ja lähiruokaan erikoistuneita kauppoja. Esimerkiksi nettikaupat ovat kasvattaneet suosiotaan. REKO, Reilua kuluttamista,-renkaat toimivat lähiruuan myynti- ja jakelualustana. Renkaat toimivat Facebookissa suljetuissa ryhmissä, joissa tilaukset ja toimitukset sovitaan. Ruokaasuomesta.fi on nettisivu, joka on verkkokauppa-alusta suomalaisille elintarvikkeille. 


Heidi Siivonen

ruokamarkkina-asiantuntija, kuluttajatyö

+358 20 413 2925

+358 40 568 8802

aiheet: ruuan alkuperä, lähiruoka, nimisuoja