null MMM:n kyselytutkimus: Maatalousyrittäjille suunnatun ympäristötiedon tasossa parannettavaa

Uutinen

MMM:n kyselytutkimus: Maatalousyrittäjille suunnatun ympäristötiedon tasossa parannettavaa

11.10.2019

Maa- ja metsätalousministeriö selvitti, mistä maataloustuottajat saavat tietoa ympäristöstä ja ilmastosta ja miten he soveltavat tietoa työssään. Selvityksessä kävi ilmi, että maatalousyrittäjillä on vaikeuksia poimia olennainen tieto valtavasta tietomassasta ja soveltaa sitä omalla tilallaan. Yrittäjille kohdennettua ympäristötietoa ei ole suunnattu tuotantosuunnittain tai alueittain, ja verkosta löytyvä tieto on huonosti lähteytettyä ja usein vanhentunutta. MTK oli mukana selvityksen suunnittelussa.

Ylivoimaisin tietolähde maatalousyrittäjille on media, eritoten Maaseudun Tulevaisuus. Ongelma kuitenkin on, että mediassa käytävä keskustelu maataloudesta ja ympäristöstä on usein syyllistävää ja riitelevää. Faktoja on vaikea erottaa mielipiteistä. Erityisesti ilmastokeskustelussa globaali ja paikallinen taso menevät helposti sekaisin.

Selvityksessä kuultiin maatalousyrittäjiä laajasti. Käyttäytymistieteellinen kokeilu paljasti, että viestinnän kohdentamisella on merkitystä. Viimeistään nyt on selvää, että syyllistäminen ei motivoi. Kokeilussa testattiin positiivisen viestinnän sävyn vaikutusta maanviljelijöiden aikomuksiin tehdä ympäristöystävällisiä muutoksia omalla tilallaan. Kevyesti kannustava viesti nosti motivaatiota ympäristö- ja ilmastotekoihin erityisesti niillä maanviljelijöillä, jotka eivät pitäneen ilmastonmuutosta isona riskinä.

MTK huomioi selvityksen tulokset omassa toiminnassaan. Uusimme parhaillaan viestintästrategiaamme ja kehitämme omaa ympäristö- ja ilmastoviestintäämme selvityksessä esitetyllä tavalla yhteistyössä keskeisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.Minna Ojanperä

lakimies, kiertotaloustiimin vetäjä

ympäristönsuojelun lakiasiat, ympäristölliset lupaprosessit, jätelainsäädäntö, ilmastopolitiikka

+35840 671 9536

aiheet: ilmastonmuutos, ympäristö