null MTK edellyttää EU:lta metsätalouden taloudellisen merkityksen parempaa tunnistamista

Tiedote

MTK edellyttää EU:lta metsätalouden taloudellisen merkityksen parempaa tunnistamista

3.12.2019

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahin mukaan metsäasioiden käsittely EU:ssa ei ole tyydyttävää. Uuden komission Green Dealissa metsäasioita on käsitelty yksipuolisesti ja väärästä näkökulmasta. MTK vaatii, että EU tekee vahvan metsästrategian metsäpolitiikkansa vahvistamiseksi. Pysyvän metsäkomitean roolia päätöksenteossa on vahvistettava ja komission maataloudesta sekä maaseudun kehittämisestä vastaavan pääosaston (DG AGRI) tulee ottaa metsäasiat vahvasti hoitoonsa.  

Metsätalous on muutakin kuin biodiversiteettiä ja metsäkatoa. Kestävyyttä parannettaessa tarvitaan ympäristöasioiden lisäksi aina myös taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden huomioimista.  

- Biodiversiteettiä ei luoda betoniviidakoissa vaan maaseudulla. Maaseutua tarvitaan eurooppalaisen biodiversiteetin säilyttämiseksi ja parantamiseksi, Sahi korostaa.  

Asia nousi esille MTK:n järjestämässä kansainvälisessä vaikuttajaseminaarissa Brysselissä 2.12.2019. Seminaarissa EU-päättäjille ja -vaikuttajille esiteltiin puheenjohtajamaa Suomen tapaa hoitaa eläinten, maaperän, kasvien ja metsien terveyttä. MTK kumppaneineen toi seminaarin kautta esille, että maa- ja metsätaloudella on tärkeä rooli ympäristön terveyden parantamisessa.

Seminaarissa nostettiin esille myös hyviä suomalaisia esimerkkejä antibioottien vähäisestä käytöstä, salmonellattomuudesta, possujen saparoista ja kanojen nokista sekä maaperän hiilensidontapotentiaalista ja torjunta-aineiden vastuullisesta käytöstä.


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207